Fysiklokalet.dk
 
Her er du:  > fysiklokalet.dk > Klasser > 08-x Mat-fys-kem-bio (Fy-B) > Renæssancen > Gruppe E
09-y Mat-fys-kem (Fy-A)
08-g Fysik B valghold
10-u Samf-mediefag (fy-C)
10-e Samf-eng-natgeo-rel (fy-C)
08-x Mat-fys-kem-bio (Fy-B)
   Studietur til Island
   Renæssancen
     Gruppe A
     Gruppe B
     Gruppe C
     Gruppe D
     Gruppe E
     Gruppe F
     Gruppe G
09-e Samf-eng-natgeo-rel (fy-C)
 
  Print

 

Til at starte med vil vi redegøre for hvem der stod bag jernbanen
og hvornår den blev opfundet. Derefter vil vi finde ud af hvor de første
jernbaner blev bygget og hvorfor de netop blev bygget i de lande. 

 


Jernbanen

Hvem opfandt jernbanen?:

Man kan ikke sætte ét bestemt navn på, hvem der opfandt jernbanen – men i 1790 kom Thomas Telford og Macadams med nogle nye metoder, der var med til at forbedre vejbygningsteknikken. Thomas Telfords metode bestod af store sten, dækket med lag af mindre sten og grus. Macadams metode bestod i at lag af mindre sten, blev tromlet sammen af vognenes vægt. Vejene der blev bygget på baggrund af Macadams og Thomas Telfords metoder, blev mere slidstærke, de kunne tåle mere trafik, kunne holde til mere skiftende vejr, derudover var udviklingen af vejene også med til at persontrafikken steg, både m.h.t. hastighed og rejsemuligheder. Antallet af vogne der dagligt kørte mellem London og Brighton, steg fra én til 28 i perioden 1756-1811.
Det var ikke kun inden for landeveje der skete en udvikling. Transporten af tungt gods foregik via kanalerne. Disse kanaler fik det første store gennembrud i 1761, hvor kanalen mellem en kulmine i Worsley og byen Manchester blev åbnet. Kanalerne forbandt de forskellige flodsystemer og på den måde var der for første gang blevet skabt et sammenhængende transportnet. På grund af, at ikke alle kanaler var lige brede, skabte det problemer med at transporterer ting via kanalerne. Det var en af grundene til at kanalerne blev udkonkurreret af den trafikmæssige udvikling, jernbanen.

jv


Hvornår blev jernbanen opfundet, hvorhenne blev de bygget, og hvorfor lige der?:

Den første jernbane blev bygget i 1801 som en sporvej ved London. Denne første jernbane var også beregnet til persontransport. Efterfølgende blev flere forskellige jernbanestrækninger indviet rundt omkring i landet. Efter 25 år var der anlagt 3-400 mil skinneveje.
De første damplokomotiver blev sat på skinnerne i omkring 1803-1805 men var meget langsomme og fungerede ikke særlig godt. Det var først i 1829 på Liverpool og Manchester banen der blev indsat et lokomotiv der rigtig kunne overgå de første med en fart på 58 km/t.
De første jernbaner blev brugt hovedsageligt til godstransport. Men med den korte tid det nu tog at komme rejse eksploderede persontrafikken på jernbanerne. I 1833 begyndte man at anlægge de første store baner gennem London. Og i årene efter 1837 åbnedes en samlet strækning på 2.000 mil. Den første rigtige damplokomotiv-jernbane blev anlagt i 1825 mellem stockton-on-tees og Darlington i nordengland. Denne bane blev bygget til at transportere kul fra kulminerne til skibene i Stockton havn, men var også åben for betalende passagerer.Hvad var ideen med jernbanen?:

 Jernbanen var sammen med dampmaskinen symbolet på industrialiseringen i 1820'erne. Jernbanen gjorde det muligt at fragte gods og passagerer langt hurtigere end tidligere. I forbindelse med industrialisering fik man behov for at transportere varer og personer rundt i landet. Man kunne med tog transportere store mængder af varer billigere rundt end før.

 


Hvilken betydning fik jernbanen, for handlen mellem landene ud fra den historiske kilde?:

 Den historiske kilde ”hvorledes finansieredes anlægget af jernbanen”, er skrevet af E.J. Hobsbawm. Habsbawm siger, at ud fra det økonomiske synspunkt, var jernbanens løsning på arbejdsløshed og efterspørgslen på jern, stål og kul langt mere vigtigt end dens transportmæssige betydning. Jernbanen var med til at skabe lige så store forandringer, som bomuldsindustrien var.

I løbet af de to første år af jernbanens eksistens blev jernproduktionen og kulproduktionen tredoblet (jern = 680.000 – 2.250.000 og kul = 15.000.000 – 49.000.000 tons) Grunden til den kraftige stigning af jern, skyldtes i særdeleshed at for hvert mil skinner der var, skulle der bruges omtrent 300 tons jern.   Jernbanerne var også med til at løse en masse økonomiske vækstproblemer i USA og England.

På grund af de forbedrede transportmuligheder, blev det meget nemmere at transporterer vare til de forskellige lande.   

 

Hvilket andre betydninger fik den:  

Jernbanen fik stor betydning for andre end de rejsende. I forbindelse med jernbanen voksede der byer frem, såkaldte stationsbyer, og derfor fik dette teknologiske fremskridt stor betydning for udviklingen på landet.

Jernbanen ændrede tidsopfattelsen. For eksempel i Danmark indførte man fælles tid, hvor man før jernbanen havde haft tidsforskelle fra landsdel til landsdel. Jernbanen gjorde at folk kom længere omkring og fik udvidet deres horisont.  På det tidspunkt begyndte verden at blive mindre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterede sider

jernbane
opfindelse


Sidste nyt
30/12-2018


24/8-2015
cookie- og privatlivspolitik

23/10-2013
Standardmodellen

26/9-2013
SRP fysik samfundsfag

RSS Sidste nyt RSS Sidste nyt