Fysiklokalet.dk
 
You are here:  > fysiklokalet.dk > Klasser > 08-x Mat-fys-kem-bio (Fy-B) > Renæssancen
09-y Mat-fys-kem (Fy-A)
08-g Fysik B valghold
10-u Samf-mediefag (fy-C)
10-e Samf-eng-natgeo-rel (fy-C)
08-x Mat-fys-kem-bio (Fy-B)
   Studietur til Island
   Renæssancen
     Gruppe A
     Gruppe B
     Gruppe C
     Gruppe D
     Gruppe E
     Gruppe F
     Gruppe G
09-e Samf-eng-natgeo-rel (fy-C)
 
  Print
Renæssance og oplysningstid – forløb i fysik og historie
Afsluttende opgave:
I skal som afsluttende opgave på dette projektforløb mellem fysik og historie producere en hjemmeside, som indeholder fagligt materiale fra de to fag. 
Historiedelen
Under overskriften ”teknologi og samfund påvirker hinanden” skal hver gruppe vælge et underemne, der kan belyse denne påstand.
Idéer til underemner:
Fokus på en konkret opfindelse/opdagelse, der har rødder i renæssancen eller oplysningstiden, som har fået stor betydning for eftertiden, fx:
·         Navigationsinstrumenter: Sekstanten, kronometeret osv.
·         Dampmaskinen
·         The Spinning Jenny
·         Jernbanen
·         Elektriciteten
·         Ny våbenteknologi
·         Find selv på flere
Fokus på samfundet, fx:
·         Urbanisering og levevilkår i byerne (slum og fattigdom)
·         Den nye samfundsklasse: Industriarbejderen og kampen for en bedre tilværelse (fagforeninger og socialismens fremvækst)
·         De udsatte grupper: Børnearbejde eller kvindearbejde under industrialiseringen
·         Find selv på flere
 
Køreplan:
Tirsdag den 3/11:
1.       Lav en problemformulering, som er knyttet til jeres valgte emne. I skal bl.a. komme ind på, hvorledes oplysningstidens tanker danner baggrund for udvikling/videreudvikling af den konkrete opfindelse eller det samfundsmæssige problem, I har valgt at undersøge. I skal også kunne belyse, hvorledes jeres valgte emne illustrerer titlen ”Teknologi og samfund påvirker hinanden”. Problemformuleringen skal godkendes af Louise.
 
2.       Find materiale på biblioteket eller på nettet om jeres emne og giv hinanden lektier for til tirsdag.
Mandag den 9/11:
3.       Besvar jeres problemformulering i punktform og find gode billeder eller lav selv en lille film, der kan illustrere jeres emne. Giv hinanden lektier for til mandag!
 
Tirsdag den 10/11:
4.       Besvar jeres problemformulering i punktform og find gode billeder eller lav selv en lille film, der kan illustrere jeres emne. Giv hinanden lektier for til onsdag!
 
Onsdag den 11/11:
 Færdiggør besvarelser og læg problemformulering, besvarelse og billeder/film ind på hjemmesiden. I skal nu være færdige til fremlæggelse!
Fremlæggelse
I uge 47 skal I fremlægge indholdet på jeres hjemmeside for både Jon og Louise, fremlæggelsen skal vare 5-10 min.
 
Go arbejdslyst
Louise
Relaterede sider

opgave


Sidste nyt
30/12-2018


24/8-2015
cookie- og privatlivspolitik

23/10-2013
Standardmodellen

26/9-2013
SRP fysik samfundsfag

RSS latest news RSS latest news