Fysiklokalet.dk
 
Her er du:  > fysiklokalet.dk > Gymnasiet > AT og fysik
NV
Fysik C-niveau
Fysik B-niveau
Fysik A-niveau
AT og fysik
Studieretningsprojekt (SRP)
Studieretningsopgave (SRO)
Gymnasiet generelt
 
  Print

Almen Studieforberedelse (AT-opgaven) 2013 - fysik inspiration (en fysiklærers tanker)

AT-opgaven 2013 lyder:

"Du skal vælge en sag, hvor en kamp for det gode liv står i centrum. Du skal undersøge og diskutere både den opfattelse af det gode liv, der ligger bag, og kampens midler i forhold til målet.

Du skal udarbejde en problemformulering og en synopsis, hvor den valgte kamp for det gode liv belyses gennem anvendelse af viden og metoder fra to fag. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau."

Forklaring på AT-opgaven

Ordlyden betyder at alle kan vælge at skrive AT-opgave med fysik som det ene fag, bare man har et andet fag på B-niveau.

Du skal vælge 2 fag, hvoraf det ene mindst skal være på B-niveau. Fagenes anvendelse i opgaven skal benytte forskellige metoder, hvilket i realiteten betyder at det bliver svært at vælge at skrive i to naturvidenskabelige fag. Det er dog ikke umuligt, hvilket der kommer et par eksempler på inspiration med herunder.

AT og fysik - inspiration

Hvad er en kamp for det gode liv?

Det første problem du støder på, er nok at få defineret hvad en "kamp" er - og der stiller opgaveformuleringen dig rimeligt frit: "Kampen indbefatter et ideal, en modstander og en vej."

Ideer til AT-2013 med fysik

Herunder er et par emner, hvor jeg kan se fysik som en del af en kamp for "det gode liv".

Udnyttelse af naturresourcer til moderne bekvemmelighed

Herunder eftersøgning efter og udvinding af olie, naturgas, kul, uran, sjældne jordarter m.m. fra undergrunden for at forbedre vores hverdag med elektriske og mekaniske bekvemmeligheder.
Mulige fagkombinationer: Fysik-Matematik, Fysik-Dansk, Fysik-Samfundsfag, Fysik-Filosofi, Fysik-Engelsk og mange flere...
 

Robotteknologi i hjemmeplejen

Den personlige frihed og vores evne til at klare os selv forbedres i disse år hurtigt med nye hjælpemidler der gør os uafhængige af andres pleje.
Mulige fagkombinationer: Fysik og humanistiske fag, fysik-samfundsfaglige fag, Fysik-Religion
 

Sikkerhed - overvågning og krig

Våben og overvågningsteknologi med for at sikre sin egen livsstil mod udefrakommende trusler eller bekæmpelse af udefrakommende trusler.
Mulige fagkombinationer: Fysik og humanistiske fag, fysik-historie, fysik-oldtidskundskab, fysik-religion m.m.

 

Flere forslag vil komme til senere... Skriv også gerne til mig på jon@fysiklokalet.dk, hvis du har gode ideer du gerne vil dele med andre eller drøfte med mig.

Jon, januar 2013

 

 

Relaterede sider

at
at-opgave
at-opgave-fysik-2013
almen-studieforberedelse
at-2013
at-fysik
at-fysik-inspiration


Sidste nyt
30/12-2018


24/8-2015
cookie- og privatlivspolitik

23/10-2013
Standardmodellen

26/9-2013
SRP fysik samfundsfag

RSS Sidste nyt RSS Sidste nyt